Návod na párování joysticku A-DRO

Návod na párování joysticku A-DRO

Návod na párování joysticku A-DRO

  1. Zapněte napájení
  2. Otevřete elektrický rozvaděč, ve kterém je umístěna řídící deska
  3. Stiskněte vyznačené tlačítko na desce po dobu cca 5 vteřin (led dioda, která bliká zůstane svítit)
  4. Na displeji joysticku je následující obrazovka – kliknutím do libovolného místa se přejde do obrazovky testu vstupů
  5. Kliknutím na vyznačenou ikonu se objeví text PAROVANI 10s … 0s
  6. Poté se joystick i deska automaticky restartují a párování by mělo být dokončeno.

Manuál

Návod na párování joysticku A-DRO

Stáhnout

Nový katalog 2023

Katalog ovladačů hydraulických systémů, výkonných řídících desek a řídících modulů...